Screen Shot 2015 12 09 at 14.41.37

Zorgstandaard jongdementie

Het Nederlandse Kenniscentrum voor Dementie op Jonge Leeftijd heeft een Zorgstandaard geschreven voor jonge mensen met dementie in de thuissituatie.
In deze zorgstandaard worden kwaliteitscriteria benoemd, waaraan de zorg voor jonge mensen moet voldoen, gemeten naar de meest recente inzichten. Tevens is een samenvatting toegevoegd.
In een handleiding is beschreven, hoe deze Zorgstandaard, per regio, stad, vertaald kan worden naar een zorgprogramma. In een zorgprogramma wordt het aanbod van diensten geconcretiseerd naar zichtbaar maken van betreffende instellingen in de regio, stad ana de hand van een sociale kaart en gemaakte afspraken.

Klik hier voor de samenvatting, handleiding en volledige tekst van de zorgstandaard jongdementie.