Congres "Jonge mensen met dementie: in beweging"

Op 17 april 2015 vindt in Ede (Nederland) een congres rond jongdementie plaats. Tijdens dit congres staat het thema beweging centraal, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. Het congres richt zich naar alle professionelen die werkzaam zijn in de zorg voor personen met jongdementie.


Klik hier voor meer informatie over dit congres.