Avondsymposium 'jongdementie onder de loep'


Donderdag 13 oktober 2016 van 19.30 - 22 uur in het Provinicieshuis.

De publieke belangstelling voor dementie stijgt. Iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Dat dementie ook mensen kan treffen onder 65 jaar is minder gekend.


Het gaat vaak om mensen die werken en thuiswonende kinderen hebben. Hun gezinsleven wordt zwaar op de proef gesteld. Hoe vaak komt dit voor? Hoe komt men tot de diagnose? Wat zijn de specifieke noden van deze personen en hun familie?

Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden klopten de provincie Vlaams-Brabant en Woonzorgnet Dijleland aan bij het UZ Leuven, UPC KU Leuven en Lucas KU Leuven. Met steun van de provincie werd een onderzoek uitgevoerd waarbij gezocht werd om hoeveel mensen het gaat en gekeken werd naar de beleving en noden van de betrokken mantelzorgers. De resultaten van het onderzoek worden tijdens deze infoavond toegelicht en de actuele stand van zaken inzake prevalentie, beleving en noden van mantelzorgers en het zorgaanbod worden in kaart gebracht.

Meer info en het volledige programma vindt u via deze link.