Vlaams meerderheid vraagt extra aandacht en inspanning voor jonge personen met dementie

In Vlaanderen worden meer dan 5.400 veertigers, vijftigers of zestigers en hun families geconfronteerd met jongdementie. “De impact op deze jonge personen en hun naaste omgeving is enorm”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Peter Persyn (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD). In een resolutie vragen zij aan de regering extra aandacht en ondersteuning voor deze problematiek.

We spreken van jongdementie wanneer de symptomen zich manifesteren voor het 65e levensjaar. De diagnosestelling is echter moeilijk en kan jaren duren. De symptomen zijn immers atypisch en doen denken aan vermoeidheid, burn-out, depressie. We verbinden dementie ook niet meteen met personen van 40, 50 of 60 jaar. Er is bovendien weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar, wat de diagnosestelling en opvolging nog bemoeilijkt.

“Een juiste diagnose neemt vaak jaren in beslag. Bij de zorgnood die volgt op deze ingrijpende diagnose doet men vaak een beroep op vrijwillige en professionele ondersteuning. In onze resolutie vragen we de Vlaamse regering om het huidig ondersteuningsaanbod te versterken. Er is nood aan fysieke en psychologische ondersteuning en aan vorming. Dat geldt zowel voor de persoon met jongdementie, zijn of haar mantelzorger(s) als voor de naaste omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de diensten oppashulp, familiegroepen, lotgenootgroepen, buddy-werkingen, enzovoort, aldus hoofdindiener Peter Persyn (N-VA).

Mensen met jongdementie en hun naaste omgeving hebben zeer specifieke zorgnoden en -behoeften. De impact van jongdementie op de persoon en zijn naaste omgeving is immens. Wat als de partner plots essentiële zaken vergeet, eigenaardige beslissingen neemt…?

Vandaag is er in Vlaanderen al een specifiek aanbod voor personen met jongdementie maar dit is veelal niet gekend. De ondersteuning moet uitgebreid worden én beter bekend gemaakt worden.

‘Deze resolutie zet in op een betere bekendmaking van het aanbod. We ijveren voor betere, laagdrempelige informatie inzake jongdementie voor heel Vlaanderen”.’ zegt Katrien Schryvers (CD&V).

“Onze resolutie vraagt ook extra aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en sensibilisering over jongdementie. Dat moet leiden tot meer inzicht, snellere diagnoses en snellere ondersteuning voor personen met jongdementie en hun omgeving”, besluit Freya Saeys (Open VLD).

Klik hier om de volledige resolutie te lezen.

Bron: http://www.peterpersyn.be/nieuws/vlaams-meerderheid-vraagt-extra-aandacht-en-inspanning-voor-jonge-personen-met-dementie