Grip op probleemgedrag bij jonge mensen met een dementie: de BEYOND-2 studie

De Behavior in Young-onset Dementia (BEYOND)-2 is eind 2014 van start gegaan. Beyond-2 is een studie naar het verbeteren van de signalering, analyse, behandeling en systematische evaluatie van probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis. Het betreft een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc, het Alzheimer Centrum Limburg, het VUmc, het Erasmus MC, het UMC Groningen en zorginstellingen met een specifiek aanbod voor deze bijzondere doelgroep, geïnitieerd door de Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.

Het onderzoek wordt in 5 fasen uitgevoerd. In fase 1 zal het bestaande zorgprogramma ‘Grip op moeilijk hanteerbaar gedrag’ worden toegespitst voor gebruik bij jonge mensen met dementie. In fase 2 zal een strategie worden ontwikkeld om de effectiviteit van de implementatie te vergroten, mede door digitalisering van het zorgprogramma. In fase 3 wordt het zorgprogramma in twee jaar tijd ingevoerd op 10 afdelingen voor jonge mensen met een dementie en wetenschappelijk op zijn effect worden onderzocht. Vervolgens zullen in fase 4 de haalbaarheid, acceptatie en de consequenties van implementatie voor de kosten worden onderzocht. Tenslotte zal in fase 5 een blauwdruk worden ontwikkeld voor implementatie van het zorgprogramma in de thuissituatie.

Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het innovatieprogramma Memorabel van ZonMw als onderdeel van het Deltaplan Dementie, naast financiering door Alzheimer Nederland, Archipel Zorggroep, Stichting Florence en Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.