Tegemoetkomingen voor mensen met jongdementie en mantelzorgers in Vlaanderen

Wist u dat het zorgforfait een jaarlijkse financiële tegemoetkoming geeft aan chronisch of langdurig zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen? Dat er een mantelzorgpremie bestaat? Misschien hebt u ook al gehoord van het sociale tarief dat o.a. voor telefoon en televisie kan aangevraagd worden? Ook op gebied van mobiliteit zijn er interessante initiatieven, zoals de speciale parkeerkaart en verminderde tarieven bij het openbaar vervoer. Deze en tal van andere praktische weetjes kunt u raadplegen door de verschillende thema’s aan te klikken, waarna u meteen wordt doorverwezen naar meer informatie of een website die verder wegwijs maakt.

Deze pagina zal in de toekomst nog verder aangevuld en geactualiseerd worden, maar uiteraard horen we graag uw mening. Bent u op zoek naar meer info rond een specifiek thema of mist u bepaalde zaken op deze pagina, laat het ons weten via het contactformulier.

1) Thuis wonen

2) Mantelzorgers

3) Mobiliteit en vervoer

  • Speciale parkeerkaart
  • Verminderingskaart openbaar vervoer
  • Autorijden: Dementie heeft gevolgen voor de rijvaardigheid. Het vinden van de weg, het inschatten van verkeerssituaties en het snel reageren in onverwachte situaties wordt moeilijker. Het kan tot gevaarlijke situaties leiden, en dan is autorijden niet meer verantwoord. Wanneer je als bestuurder van een (gemotoriseerd) voertuig de diagnose van dementie krijgt, moet je bij de dienst Bevolking van de stad of gemeente je rijbewijs binnen de vier werkdagen inleveren. Daarna is het wel mogelijk om bij het CARA (centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing) een rijvaardigheidstest af te leggen. Die gespecialiseerde dienst is een afdeling van het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid (www.bivv.be). Als uit de rijvaardigheidstest blijkt dat je de auto nog goed kunt besturen, zal het CARA een rijgeschiktheidsattest afleveren. Hiermee kun je je oorspronkelijke rijbewijs weer afhalen bij de dienst Bevolking van je stad- of gemeentehuis. Het is mogelijk dat ze je beperkingen zullen opleggen, zoals niet mogen rijden wanneer het donker is of uitsluitend in de eigen gemeente mogen rijden. Zulke wijzigingen moet je doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij, anders ben je misschien niet correct verzekerd. Uiteraard heeft een beperkte mobiliteit een grote impact op je dagelijkse functioneren, maar het is belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen persoonlijkebelangen en de verkeersveiligheid.

4) Fiscaliteit

5) Tegemoetkomingen algemeen