Picture1.png

Wat is frontotemporale dementie? Wat betekent deze ziekte voor de betrokkene en zijn omgeving? 
Wat is gepaste zorg? En wat leren ons de ervaringen vanuit het werkveld? 

Deze vragen kregen de aandacht tijdens het symposium frontotemporale dementie op jonge leeftijd dat op vrijdag 30 maart plaats vond te Herentals. 

Er waren ruim 200 aanwezigen, zowel personen met dementie, mantelzorgers alsook professionals in de zorg. Dit succesvol symposium was een initiatief van expertisecentrum Dementie Tandem, Alzheimer Liga Vlaanderen en Vormingscentrum Hivset ism Kyma. Ervaringsverhalen van mantelzorgers en professionals duidden o.a. op de noodzaak om stil te staan bij deze vorm van dementie, de impact ervan op mantelzorgers en de zoektocht naar warme omgang in combinatie met zelfzorg.

Tijdens dit Vlaams symposium werd dieper ingegaan op het belang van diagnose en differentiële diagnostiek. Julien, een mantelzorger van zijn vrouw met FTD gaf inzicht in de impact van de ziekte op de getroffen persoon en diens omgeving. Hij zei: “Het kan ons allemaal overkomen. En als je zorgt voor iemand met dementie, doe dit dan zoals je zelf verzorgd zou willen worden, met respect!” Bijkomend zegt Julien: “Mensen uit mijn omgeving weten niet altijd hoe er mee om te gaan. Ze geven raad met de beste bedoelingen. Raad geven is goed, maar een luisterend oor is ook altijd welkom.”

Picture2.png

Ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines gingen met elkaar in debat en reikten praktische tips aan voor de omgang met personen met FTD. Tenslotte maakte de Vlaamse Werkgroep Jongdementie een balans op van 10 jaar werking. 

Na de netwerklunch was er een ontmoetingsmoment voor familieleden en mantelzorgers van personen met frontotemporale dementie. 

Aansluitend op het symposium gaf prof. Dr. Vandenbulcke een vorming voor huisartsen over atypische vormen van dementie op jonge leeftijd.