Gratis kopje warmte voor jong-dementie zonder taboe

Het taboe rondom (jong) dementie de wereld uit helpen;
&
Mensen op een “zo positief mogelijke” manier leren leven met jongdementie.
Dit gebeurde op 10 november 2018 in het Appelbrugparkje in de Jan Breydelstraat te Gent waarbij men samen gratis koffie, chocomelk en thee dronk. 

In een ontspannen sfeer werden de voordelen van (jong) dementie gedeeld en ondervonden.

Meer info: Gratis kopje warmte voor jong-dementie zonder taboe