Planningsvergunning jongdementie
Resolutie voor specifieke beleidsaandacht ingediend

Een aantal parlementsleden dienden een voorstel van resolutie in, voor specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie. De Vlaamse Regering wil nu tegemoet komen aan de bekommernissen die in de resolutie worden voorgesteld maar ook via andere kanalen zijn gemeld.

We spreken van jongdementie als de ziekte zich manifesteert voor het 65ste levensjaar. In Belgi├ź lijden naar schatting 5400 mensen aan jongdementie. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, zowel administratief, financieel als juridisch. Daarom dienden een aantal parlementsleden een voorstel van resolutie in, voor specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie.

De Vlaamse Regering wil nu tegemoet komen aan de bekommernissen die in de resolutie worden voorgesteld maar ook via andere kanalen zijn gemeld. Ze wijzigt daarom, na advies van de Vlaamse Raad WVG en van de Raad van State definitief het besluit over de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor Woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de Vlaamse sociale bescherming. Ze voegt hiermee een hoofdstuk 'Bijzondere erkenningsvoorwaarden voor personen met jongdementie' in in het besluit over de programmatie en erkenning van woonzorgvoorzieningen. Daardoor kunnen woonzorgcentra met een bijkomende erkenning een bijzondere erkenning krijgen voor specifieke zorg en ondersteuning aan personen met jongdementie. Het besluit voorziet ook in een financiering van de erkende capaciteit voor jongdementie. In eerste instantie zal die verlopen via subsidie van pilootprojecten, daarna zal die geïntegreerd worden in de basistegemoetkoming voor zorg zoals uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de Vlaamse sociale bescherming.

Bron: Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?search=jongdementie&publication_date=pick&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01-01-2019&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=15-03-2019


UPDATE. Op vrijdag 15 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat het mogelijk maakt voor een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning om een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie aan te vragen. Klik hier voor meer informatie.