bewoners 2

 

Bijna 2.000 bewoners jonger dan 65 in Vlaamse woon-zorgcentra

In 2018 verbleven in woon-zorgcentra in Vlaanderen 1.847 bewoners die jonger waren dan 65. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) op een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers (CD&V). 

 

Opvang van personen jonger dan 65 is nochtans aan voorwaarden onderworpen. Personen jonger dan 65 kunnen worden opgenomen in een erkend woon-zorgcentrum, dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf als het centrum een verslag ter beschikking stelt waaruit blijkt dat in de woonomgeving van de betrokkene geen andere gepaste zorgvoorzieningen beschikbaar zijn. Als het aantal gebruikers de 10 procent overschrijdt, dient het woon-zorgcentrum hiervoor toestemming te vragen.

Een deel van de bewoners jonger dan 65 betreft personen met jongdementie. De regelgeving voorziet immers dat er toestemming kan worden gegeven om een groep gebruikers jonger dan 65 met gemeenschappelijke zorg- en ondersteuningsnoden op te nemen, ook als hierdoor het vermelde percentage van 10 procent overschreden wordt. Op 31 december 2019 waren er in Vlaanderen en Brussel vier dagverzorgingscentra actief die zich specifiek richten tot gebruikers met jongdementie.

Bron: BELGA 18 februari 2020
Foto: Katrien Van Giel