Jeroen Bruinsma

Proefschrift verdediging Jeroen Bruinsma: April 2022 

De afgelopen vier jaar heeft Jeroen Bruinsma onderzoek gedaan naar familieleden van jonge mensen met dementie. Het proefschrift bevat verschillende wetenschappelijke rapportages over de impact van dementie op jonge leeftijd op partners en andere gezinsleden.

In het bijzonder is er aandacht voor frontotemporale dementie (FTD) een zeldzame en aspecifieke variant van dementie. Daarnaast is er op een wetenschappelijke manier online ondersteuning ontwikkeld en geĆ«valueerd specifiek gericht op het ondersteunen van partners en andere gezinsleden van thuiswonende jonge mensen met dementie of FTD. Wilt u inzage in het proefschrift? Neem dan gerust contact op met jeroen.bruinsma@maastrichtuniversity.nl