'Wij als gezin weten: het wordt nooit meer beter'

Naar schatting 3000 tot 12000 Belgen lijden aan jongdementie. Allemaal zijn ze jonger dan 65 jaar, twee derde is ouder dan 55. Toch is de ziekte nog een taboe, getuigt mantelzorger Gudrun Callewaert. 'Niemand snapt echt wat er in je gezin gebeurt.'

Lees meer…

3e Ontmoetingsdag Jongdementie


Zaterdag 29 november organiseerde de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw samen met diverse partnerorganisaties de 3e Ontmoetingsdag Jongdementie in Hasselt. Lotgenotencontact tussen jonge personen met dementie en hun naaste familieleden en mantelzorgers stond centraal op deze ontmoetingsdag. 

Lees meer…


Boek "Dementie op jonge leeftijd"

Over dementie op oudere leeftijd bestaat veel lectuur, maar over jongere mensen blijft de nood aan informatie en erkenning als aparte groep bestaan. Het boek biedt informatie en antwoorden, zowel voor mensen die nog maar pas geconfronteerd worden met de ziekte als voor zij die er al langere tijd mee te maken hebben.

Lees meer…

prent

Te jong om te vergeten: "hoe jongdementie ingrijpt op een relatie"

Willem (53) is een van die mensen onder de 65 jaar die een diagnose van jongdementie kregen. Elk jaar zijn er dat in ons land 600 tot 700. Samen met zijn vrouw Els (54) moet Willem dat dramatische nieuws een plaats in hun leven geven. Wat doet jongdementie met hun relatie?’.

Lees meer…Jongdementie ... wat nu?

Recent werd onder de titel ‘Jongdementie ... wat nu?’ een gloednieuw zorgproject gelanceerd in het arrondissement Turnhout. Het opzet: begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met jongdementie en hun omgeving.’.

Lees meer…

Opleiding "Wegwijs in dementie op jonge leeftijd" in Turnhout

In navolging van de opleiding "Wegwijs in dementie op jonge leeftijd" begin dit jaar in Kortrijk, hebben het Expertisecentrum Dementie Tandem en het Vormingscentrum HIVSET de handen in elkaar geslagen om deze opleiding ook in Turnhout te organiseren.

Lees meer…