Emoties en stemmingsschommelingen bij de mantelzorger

400 Zorgen voor foto emoties en stemmingswisselingenVaak wordt door mantelzorgers geen hulp gezocht uit schuldgevoel of door de overtuiging dat hun gezondheidskwesties minimaal zijn in vergelijking met die van hun naaste met dementie. Deskundigen zeggen echter dat een gezonde mantelzorger eerder in staat is om liefdevol en adequaat met de zieke om te gaan en kan de persoon met dementie langer thuis verzorgen dan diegene die geen hulp zoeken wanneer het nodig is. Je informeren over de impact van dementie op de mantelzorger is de eerste stap naar een gezonde manier om ermee om te gaan.

Verdriet
Het verdriet dat de mantelzorger ervaart is enorm en mag niet opzij geschoven worden. De verlieservaringen kunnen zeer ingrijpend zijn. Mantelzorgers kunnen verdriet en frustratie voelen over het leven dat ze voor zichzelf en hun partner in gedachten hadden en over hoe het leven veranderd is. Sommige mantelzorgers vinden het feit dat ze hun herinneringen niet meer kunnen delen met hun partner die nu dementie heeft het lastigste. Deze gevoelens kunnen al de kop opsteken voordat bepaalde veranderingen in het dagelijkse leven daadwerkelijk plaatsvinden. Deskundigen verwijzen naar deze ervaring als geanticipeerd verdriet. Mantelzorgers kunnen ook ontkenning, stemmingsschommelingen, wanhoop, sociale terugtrekking, wrok en schuld ervaren. Deze gevoelens maken deel uit van het rouwproces, dat voor iedereen anders is. Wanneer de rouwervaring zo intens wordt dat het de slaap of het dagelijkse leven regelmatig verstoort, is het belangrijk een arts of andere hulpverlener te raadplegen.

Stress
Zorgdragen voor een partner met dementie is stresserend, zowel emotioneel als fysiek. De mantelzorger is niet alleen degene die de persoon met dementie ondersteunt en verzorgt, maar ook het merendeel van de huishoudelijke taken voor zijn rekening moet nemen. Zij kunnen zich geïsoleerd gaan voelen en uit onderzoek blijkt dat 22% van de mantelzorgers zich 's nachts uitgeput voelt.

Deze stress kan leiden tot slapeloosheid, tijdelijk geheugenverlies, toegenomen alcoholconsumptie en het nalaten van de persoonlijke verzorging. Andere symptomen van stress bij mantelzorgers zijn onder andere depressie, vermoeidheid, zenuwachtigheid, huilbuien en zich terugtrekken van het sociale leven. Als je een van deze symptomen herkent bij jezelf of bij je partner, kan je het beste hulp zoeken. Praat erover met je arts of met een therapeut. Daarnaast is het belangrijk dat je iemand vindt, die je steunt. Hulpverleners en belangenorganisaties hebben programma's om de mantelzorger te helpen bij het dragen van hun last, dit gaat van financieel of therapeutisch advies voor de mantelzorger tot dagopvang voor de persoon met dementie.

Depressie
In 2006 bleek uit een wetenschappelijk rapport dat 70% van de mantelzorgers last heeft van symptomen van depressie. Deze symptomen zijn o.m.

  • Langdurige somberheid
  • Schuldgevoelens en zelfverwijten
  • Denken over dood en zelfdoding
  • Slapeloosheid of andere slaapproblemen
  • Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten
  • Plotseling gewichtsverlies- of toename

Ook diegene die niet langer dagelijks zorg-geven aan hun partner kunnen deze symptomen ervaren. De schuldgevoelens over het plaatsen van de partner in een zorginstelling en de stress van het volgen van de zorg op-afstand kan zeer afmattend zijn. Hulp zoeken voor je depressie is een essentiële stap naar genezing en leren omgaan met een veranderend leven.