Disclaimer & privacy www.jongdementie.info


De verschillende pagina's die u raadpleegt op de website www.jongdementie.info of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.
Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen, kunnen de verantwoordelijke organisaties die de website beheren (Alzheimercentrum Limburg, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, Expertisecentrum dementie Memo, expertisecentrum dementie Orion ism PGN en Alzheimer Liga Vlaanderen) niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is. De webmaster oefent geen controle uit op de inhoud of waarheid en draagwijdte van deze inhoud. Hij kan dus ook niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele foutieve informatie.

Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan u dit laten weten aan de webmaster van www.jongdementie.info via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stemt u ermee in dat bovenstaande organisaties die de website beheren de opmerkingen, richtlijnen, ... vervat in uw reacties kunnen aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van onder meer het opnemen van de informatie op de website.