Jongdementie of dementie op jonge leeftijd is dementie waarvan de symptomen beginnen voor de leeftijd van 65 jaar.

Vormen van dementie

600 vormen van dementieDementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het cognitief functioneren samen optreden. Cognitieve functies zijn onder meer: het geheugen, het leervermogen, het taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen. Doorgaans is een dementie chronisch en progressief van karakter. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen zo. De stemming, persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook veranderen. Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de  afwijkingen in de hersenen. De stoornissen hangen dus af van de oorzaak van de dementie. Er  zijn veel verschillende oorzaken van dementie, maar de meest voorkomende zijn de ziekte van  Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Er wordt pas van dementie  gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks functioneren.

We onderscheiden volgende vormen: